FAQ

Veelgestelde vragen en hun antwoord

Hier vindt u een lijst met veelgestelde vragen (FAQs). 

Staat het gezochte antwoord er niet tussen dan kan u ons uw vraag stellen via het contactformulier op deze website.

Betalen jullie voor de spullen die ik geef?

Kringwinkels mogen geen tweedehands goederen aankopen. We mogen enkel goederen in ontvangst nemen die door hun eigenaar weggeschonken worden. Betalen voor tweedehands goederen zou buiten onze opdracht vallen: we hebben als kringloopcentrum immers de opdracht om herbruikbare goederen in te zamelen, zodat deze niet op de afvalberg zouden belanden. Onze milieudoelstelling is herbruikbare goederen in te zamelen en deze een tweede leven te schenken in onze Kringwinkels.
 

Waarom weigeren jullie spullen, moeten jullie niet alles ophalen?

De goederen die worden geschonken moeten nog in goede staat zijn. Zijn ze stuk, sterk vervuild of tot op de draad versleten, dan horen ze thuis op het groot huisvuil of bij het restafval op je container- of recyclagepark. De Kringwinkel Midwest is geen revisiecentrum, wat betekent dat wij geen herstellingen mogen uitvoeren, enkel wat poets- en onderhoudswerk.

Als wij niet-herbruikbare goederen moeten verwerken dan kost ons dit geld. Geld die we niet kunnen besteden aan realisatie van onze sociale doelstellingen: Sociale tewerkstelling, ervoor zorgen dat iedereen herbruikbare goederen kan aankopen aan zeer lage prijzen en het verkleinen van de afvalberg.

Hoelang duurt het vooraleer ik een afspraak kan krijgen om materiaal te komen ophalen?

Dat hangt af van de hoeveelheid mensen die bellen om een afspraak te maken. Vakantieperiodes zijn vaak de drukste periodes en dan kan het gebeuren dat je twee weken of meer geduld moet hebben vooraleer men je spullen kan komen ophalen. In die periodes houden mensen eens vaker grote kuis en bellen ze De Kringwinkel om spullen te komen ophalen die ze zelf niet kunnen brengen. Normaal gezien moet je rekenen op één week wachttijd.

Hebben jullie een specifiek product in de winkels liggen?

Het aanbod in onze winkels hangt af van wat gegeven/gekocht wordt en verandert dus elke dag. Vandaar dat het onmogelijk is om te weten wat er in welke winkel in de rekken ligt. Heb je toch een specifieke vraag, contacteer dan de winkel zelf. De medewerkers ter plaatse zullen je verder kunnen helpen. Of een product in één van de andere winkels aanwezig is of binnenkort zal zijn, kunnen ze natuurlijk ook niet weten.

Kan ik spulletjes reserveren in de winkel?

Goederen kan men 1 werkdag reserveren. Je ziet de kast van je dromen maar je weet niet of het ook die van je partners dromen is. Of je moet thuis nog nameten of ze wel kan staan. Of het blitse hemd moet toch nog even gepast worden door zoonlief. Dan kan je deze goederen 24 uur reserveren. Let wel, reservaties kunnen niet verlengd worden en de koop kan pas gesloten worden als er (ten minste) een voorschot betaald is. Wij reserveren geen goederen op aanvraag. Dit betekent dat je bijvoorbeeld niet kan vragen verwittigd te worden als er een grote koelkast of wasmachine in de winkel komt. Reservaties op aanvraag zijn voor ons geen haalbare kaart. Je kan wel regelmatig bellen om te vragen of de gewenste goederen op dat moment voorradig zijn.

Hoe zit het met garantie op de spullen die ik koop in de winkel?

De aansprakelijkheid en de garantietermijn van De Kringwinkel is wettelijk beperkt tot de duur van 12 maanden vanaf de levering van de goederen bestemd voor normaal particulier gebruik. De verkoopsvoorwaarden hangen uit in de winkel. De koper is ervan op de hoogte dat de goederen die door De Kringwinkel te koop aangeboden worden hetzij verworven werden via een schenking, hetzij door De Kringwinkel als materialen zonder eigenaar of achtergelaten voorwerpen werden toegeëigend. Uit de omstandigheden waarin de goederen worden aangeboden moet worden afgeleid dat de kans zeer groot is dat deze goederen zijn behept met gebreken die niet door De Kringwinkel kunnen gekend zijn. Voor elk gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste 6 maanden na de levering of afhaling en waarvoor de garantie geldt, wordt het goed gedekt door de volgende garantie: indien mogelijk wordt het goed vakkundig hersteld, vervangen door hetzelfde of een gelijkaardig product. Indien geen van de voorgaande vormen van genoegdoening mogelijk is, zijn een prijsvermindering of de ontbinding van de verkoopovereenkomst mogelijk.

De koper brengt het defecte goed samen met het kasticket en het productpaspoort terug naar De Kringwinkel waar het goed gekocht werd om de garantieprocedure op te starten.

Moet ik de spullen die ik koop direct meenemen?

Kan je je aankoop niet meteen mee naar huis nemen, dan kan het afgehaald worden tot 8 dagen na aankoop. Iets bij jou thuis laten leveren is ook een mogelijkheid. De tarieven zijn afhankelijk van de afstand tot bij jou thuis (kilometervergoeding) en zijn beschikbaar aan de kassa van elke winkel.

Zijn de mooiste spullen al verkocht aan het personeel voor de klant ze te zien krijgt?

Het personeel van De Kringwinkel kan beperkt spullen aankopen (buiten hun werkuren), en enkel in de winkels zelf (dus niet in het centraal magazijn waar alles uitgesorteerd wordt). Onze inzameling is evenwel zo ruim dat dit nauwelijks invloed heeft op het totale aanbod.

Hoe worden de prijzen van goederen bepaald?

Onze medewerkers in het logistiek en administratief centrum bepalen de prijzen. Ze volgen hiervoor regelmatig opleidingen. Gewone dagdagelijkse basisgoederen zullen laag geprijsd worden, speciale zaken zoals retro of merkkledij krijgen dan weer een prijs volgens hun waarde (binnen de Kringwinkelnorm wel te verstaan).

Kan er onderhandeld worden over de prijs? Worden goederen soms afgeprijsd?

De aangeduide prijs is de vraagprijs en hierover wordt niet onderhandeld. Wel worden goederen die al langer in de winkel staan na verloop van tijd afgeprijsd:
* Meubelen krijgen na een 4 weken een korting of aangepaste prijs. 
* Kledij zit in een rotatiesysteem van 6 weken. Na 6 weken gaat de kledij aan -50%.
* Huisraad, boeken en decoratie staan geregeld in actie (afhankelijk van de toestroom aan goederen). 
Daarnaast zijn er het hele jaar door tal van acties waarbij goederen met overstock tegen dumpingprijzen worden verkocht.

Kan iedereen werken bij De Kringwinkel?

Om in aanmerking te komen voor tewerkstelling in een maatwerkbedrijf moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je trajectbegeleider bij VDAB of De Werkwinkel kan nagaan of je aan alle voorwaarden voldoet.

Statuten die in aanmerking komen: sociale werkplaats, artikel 60, arbeidszorg, werkstraf, BIO stage, beroepsverkennende stage ...

Klik hier voor onze vacatures.

Een ideale match? Maak een afspraak met de contactpersoon onderaan de vacature!

Mensen brengen spullen gratis naar jullie, en jullie verkopen deze dikwijls voor een aardig bedrag. Wat gebeurt er met de winst?

Het is belangrijk te weten dat De Kringwinkels geen winstoogmerk hebben. De opbrengst uit de verkoop van tweedehandsspullen investeren wij opnieuw in onze medewerkers, de verbetering van onze werking en maatschappelijke doelstellingen. 

Onze inkomsten gaan naar onze medewerkers

Dankzij De Kringwinkel konden we in 2017 meer dan 200 mensen tewerkstellen, waarvan zo’n 80% uit “kansengroepen” komen: mensen die langdurig werkeloos zijn, mensen die laaggeschoold zijn, … Zij krijgen dankzij De Kringwinkel een kans om terug op de arbeidsmarkt te komen. Ze krijgen daarmee naast een job vaak ook begeleiding en opleiding, een sociaal netwerk en vaak ook een groter gevoel voor eigenwaarde. 

De overige inkomsten gaan naar de huur van gebouwen, het onderhoud van de vrachtwagens, het milieuvriendelijker maken van onze organisaties, innovatieprojecten, enz…

We hebben bovendien nauwe banden met lokale OCMW’s en armoedeorganisaties. Heel wat mensen met een leefloon krijgen extra korting bij ons.

Voor de Retrodag sparen jullie alle leukste dingen op en die zijn dan heel duur geprijsd. Gaat dat niet in tegen jullie missie?

Het is inderdaad zo dat heel wat centra een aantal weken voor de retrodag spullen aan de kant zetten. Maar dit gebeurt zeker niet het hele jaar. Je kan dus zeker nog schatten vinden in De Kringwinkel voor en na de retrodag. 

En het klopt dat heel wat “retrostuks” duurder geprijsd zijn dan normaal. Door de verkoop van iets duurdere stuks op de retrodag kunnen we onze mensen aan het werk houden en hergebruik blijven stimuleren.
Op heel wat artikelen kunnen we immers niets verdienen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld puzzels.
Om die in onze winkels te kunnen verkopen, moet een van onze medewerkers eerst alle stukje tellen. Stel je maar eens voor dat iemand voor de verjaardag van zijn kindje een puzzel met een stukje te weinig koopt! 
De kostprijs voor de uren van onze medewerker is dus veel hoger dan de prijs die je voor die puzzel zal betalen in De Kringwinkel. Dankzij de “speciallekes” die we op de retrodag verkopen blijft het haalbaar om te blijven bestaan en zoveel mogelijk spullen een nieuw bestaan te geven.

Bovendien bereiken we op zo’n retrodag ook nieuwe mensen, die we op die manier kennis laten maken met onze werking. We hopen hen aan te zetten ook in de toekomst misschien iets vaker te komen of om hun spullen niet weg te gooien, maar ze naar ons te brengen en ze zo een tweede leven te geven. 

Is De Kringwinkel duurder geworden?

Globaal genomen zijn De Kringwinkels zeker niet duurder geworden zijn, ook al denken mensen dat soms. Kringwinkels maken basisproducten voor iedereen toegankelijk aan lage tot zeer lage prijzen. Zo zal je in een Kringwinkel gemakkelijk een glas voor 20 cent, een boek voor €1 of kleding aan miniprijzen vinden.

De gemiddelde prijs per kilo in De Kringwinkel ligt rond de 1€. Deze is over de jaren inderdaad licht gestegen maar deze stijging is lager dan de indexstijging. Wanneer we de index meerekenen zijn we zelfs gezakt in prijs. Dat blijkt uit onderzoek van de OVAM.

De perceptie van verhoogde prijzen ligt vooral in de “bijzondere” producten die je in onze winkels soms kan vinden (een vintage kastje van grootmoeder, een leuk sixties lampje, …) Die herkennen we in vergelijking met vroeger iets makkelijker als waardevol en ze worden dan ook wat hoger geprijsd. Daarvoor hanteren we de richtlijn dat we 1/3 van de gangbare internetprijs vragen. Vroeger zagen we dat de mooiste stukken vaak door handelaars bij De Kringwinkel werden opgekocht om de dan meteen daarna in hun winkel aan een veelvoud van de betaalde prijs te verkopen. Dat gebeurt nu net iets minder. 

Wat gebeurt er met spullen die niet verkocht geraken? 

De bestaansreden van De Kringwinkel is lokaal hergebruik te stimuleren via de verkoop in tweedehandswinkels. Daartoe hebben we de erkenning van de OVAM (Opbenbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij). 

Het verwerken van spullen gebeurt conform de prioriteitenladder voor afval: 
•    Preventie
•    Hergebruik
•    Recycling
•    Verbranding
•    Storten

Wanneer de spullen na een bepaalde tijd niet verkocht geraken, dan zoeken we zo veel mogelijk alternatieven. 

Wat niet verkocht geraakt, wordt zo veel als mogelijk gerecycleerd en slecht 6% van alle binnengebrachte goederen belandt bij het restafval. We streven ernaar dit aandeel zo klein mogelijk te houden.

De Kringwinkel monopoliseert de tweedehandsmarkt

We hebben succes, en hoge bomen vangen meer wind, dat merken we. Maar het is zeker onze bedoeling niet om de markt te monopoliseren. De gehele 2ehands markt groeit, en dat is een goede zaak, voor ons milieu, ook voor privé bedrijven, ook voor De Kringwinkel en daarmee ook voor de sociale economie, en last but not least, voor de klanten, want die hebben meer keuze aanbod in verschillende prijscategorieën en op vele plaatsen. We streven ernaar complementair te werken met alle tweedehandskanalen, en samen te genieten van een groeiende markt.

De Kringwinkel is gesubsidieerd

De Kringwinkel ontvangt inderdaad steun van de overheid, maar het is geen volledig gesubsidieerde sector: meer dan de helft van de inkomsten komen uit eigen middelen. Het overige komt grotendeels uit steunmaatregelen voor de tewerkstelling en begeleiding van mensen uit kansengroepen. 

Dankzij De Kringwinkel konden we in 2017 bv meer dan 200 mensen tewerkstellen, waarvan zo’n 80% uit “kansengroepen” komen: mensen die langdurig werkeloos zijn, mensen die laaggeschoold zijn krijgen dankzij De Kringwinkel een kans om terug op de arbeidsmarkt te komen. Ze krijgen daarmee naast een job vaak ook begeleiding en opleiding, een sociaal netwerk en vaak ook een groter gevoel voor eigenwaarde. 

6% BTW regeling

Bij de Kringwinkels betaal je 6% BTW. De 6 % Btw regeling houdt in dat er niets mag aangekocht worden, dat in de winkel als hergebruik verkocht wordt. Met andere woorden men mag niet betalen voor wat men van de bevolking ontvangt of ophaalt. We mogen dus niet, zoals een antiquair bijvoorbeeld, dingen kopen en terug verkopen. Het is dus niet waar dat we hiermee concurrentie vervalsen.

We moeten het als sector hebben van de gulheid van de bevolking, en bieden in ruil zowel een milieumeerwaarde, duurzame jobs in eigen regio, degelijk aanbod in de winkels, … We zetten ook in op acties en partnerschappen (Recupel on tour, betere samenwerking met Recupel contractanten, Ikea, H&M, …)